Skab habitater til vilde bier - Muusmann Forlag

Skab habitater til vilde bier

haver vilde bier

Du kan hjælpe med at redde de vilde bier

Vores dygtige forfatter Birgit Rothmann har netop udgivet sin 3. bog Skab habitater til vilde bier. Her fortæller Birgit, hvordan vi ALLE kan hjælpe med at redde de vilde bier. Læs med for at få Birgits 11 tip til, hvordan du kan forbedre forholdene for bier i din egen have.

 


 

Birgit indleder bogen med at fortælle om vigtigheden af vilde bier og de steder de kan leve. Hun understreger at forskere i området er helt enige om, at den vigtigste årsag til insekternes tilbagegang er, at vi mennesker fjerner deres levesteder. F.eks. ved at fælde træer, dræne vandløb og sløjfe grønne områder for at dyrke landbrug eller bygge. Bier trives ikke i store områder med monokultur, f.eks. vidder med korn, træer eller asfalt, hvor der kun få oaser med læhegn eller krat, hvor de kan samle kræfter og næring. Hun beskriver også, at der er sket en betydelig nedgang i mangfoldigheden af de vilde planter i det åbne land. Der er ikke mange af tidligere tiders blomstrende græsningsenge, grøftekanter etc. tilbage for bierne at flyve rundt i.

De fleste ved, at bier er helt afgørende for menneskers overlevelse. Uden bier ville få planter blive bestøvet, hvilket betyder, at mange ikke ville sætte frø og formere sig, men endnu vigtigere betyder det, at mange af de frugter og grøntsager, vi er afhængige af, ikke længere ville forekomme. Ifølge Birgit og mange andre eksperter, bliver vi nødt til at ændre vores adfærd og genskabe gode levesteder, hvor bierne kan finde mad, og hvor de kan leve, uden at deres redepladser bliver forstyrret.

 

Der er heldigvis hjælp at hente! Her er 11 gode idéer til at forbedre forholdene for bier i din egen have:

 1. Sørg for at plante både nektarplanter og pollenplanter
 2. Plant varieret, så der er mad til mange slags bier
 3. Sørg for, at der er blomster med nektar og pollen hele sæsonen, så bierne ikke på noget tidspunkt mangler føde.
 4. Vær særlig opmærksom på, at de tidligste bier kan finde føde i haven allerede i marts.
 5. Plant åbne blomster til de korttungede bier og planter med dybe kroner, som fx ærteblomster, til bier med lange tunger.
 6. Sæt også hjemmehørende vilde planter. De forhandles af mange planteskoler.
 7. Undgå stærkt forædlede planter, som ikke er værdifulde som næringskilde.
 8. Undgå planter med dobbelte eller fyldte blomster – gå efter sorter med enkle blomsterhoveder, der har mere og lettere tilgængelig pollen for bierne.
 9. Sæt gode biplanter på en læfyldt plads i haven – bierne kan ikke lide vind.
 10. Sæt de gode biplanter i sol – nektarproduktionen er størst når planterne får varme.
 11. Sæt mange planter sammen i små grupper, så har bierne lettere ved at finde dem.

 

Have bier

 

Birgit forklarer, at det har skabt problemer for de vilde bier, at diger og læhegn er blevet fjernet fra marker. Ligeledes har brugen af sprøjtegift i landbruget og invasive arter også haft negativ effekt på bierne.

Køb bogen Skab habitater til vilde bier og læs mere om hvad bierne betyder, og hvad de mangler fra os, via webshoppen.

 

Skab habitater til vilde bier er Birgits 3. bog. Er du generelt interesseret i bæredygtighed og haver, så kan vi varmt anbefale hendes to andre bøger:

 


 

Har du hørt om Grønne hjerter?

Updating…
 • Ingen varer i kurven.