Vind over dårlige vaner via 6 trin - Muusmann Forlag

Vind over dårlige vaner via 6 trin

Vejrtrækning dårlige vaner Maimonide

Vind over dårlige vaner med Maimonide

Vejrtrækning er en del af øvelserne, som skal hjælpe dig med at bryde de dårlige vaner i Vind over vanerne, Magnus Maimonides indfølende bog udgivet af Muusmann Forlag.

 


 

Vind over dårlige vaner med Maimonide og hans øvelser: Vejrtrækningens beroligende effekt er alment kendt,  men et studie fra Aarhus Universitet viser desuden, at hjernen arbejder i takt med vores vejrtrækning.

Vibe Bregendahl Nordeloos har skrevet om den spændende forskning på Aarhus Unoiversitet’ hjemmeside: Professor Micah Allen fra Institut for Klinisk Medicin står bag studiet, hvor forskerne gennemgik resultaterne af adskillige forskningsprojekter med billeder af hjerner fra gnavere, aber og mennesker og brugte dem til at lave en ny beregningsmodel, som viser, hvordan vejrtrækninger har indflydelse på hjernen.

Allen forklarer: ”Vi kunne se, at hjernerytmen på tværs af arter er tæt forbundet med vejrtrækningens rytme. Vi er mere følsomme over for omverdenen, når vi trækker vejret ind, mens hjernen så at sige trækker sig mere tilbage, når vi puster ud,”

Og uddyber således:

 ”Det stemmer også overens med, hvordan nogle elitesportsudøvere bruger vejrtrækningen aktivt, som for eksempel professionelle skytter, der er trænet i at trykke på aftrækkeren i slutningen af en udånding.”

Resultatet af studiet tyder på, at det at trække vejret er mere end noget, vi gør bare for at holde os selv i live, siger Allen.

”Det tyder på, at hjerne og vejrtrækning er tæt forbundne på en måde, som rækker langt ud over bare ren overlevelse, nemlig ved også at have indflydelse på vores følelser, vores fokus, og hvordan vi kan forholde os til verden omkring os. Vores model antyder, at der i hjernen er en fælles mekanisme, som knytter vejrtrækningsrytmen med netop følelser og fokus.”

Kilde: AAU. https://health.au.dk/display/artikel/nyt-studie-hjernens-rytme-foelger-din-vejrtraekning

 

Træk vejret, se bagved vanerne, vind over dem

Netop vejrtrækningen bliver benyttet som værktøj i Magnus Maimonide’s bog Vind over vanerne. Han gennemgår 6 trin igennem bogen, som skal hjælpe læseren til vinde over de dårlige vaner, de er:

 1. Din motivation
 2. Din målsætning
 3. Ny fysisk handling
 4. Dit delmål
 5. Din mission
 6. Støtte fra en ven

Men før man når til de 6 trin, skal man anerkende hvilke dårlige vaner man har og baggrunden for disse. Når man via tjeklister og Maimonide’s guidende ord har fundet ud af hvilken dårlig vane, man vil fokusere på, kommer en øvelse. I denne skal man skal forholde sig til sin vane. Her bliver læseren bl.a. bliver opfordret til at trække vejret når vedkommende skal mærke, hvad der foregår i hovedet, når vanen udføres.

Der er ligeledes en øvelse, som skal afsløre hvilke tanker om dig selv, der ligger gemt bag din udvalgte dårlige vane. Heri bliver du bedt om at prøve at rumme og favne din tanke med et par langstrakte, rolige åndedrag gennem næsen, samtidig med at du tør være med din negative tanke. Maimonide skriver også: “Du flygter ikke, du undgår ikke. Du er til stede og rummer din negative tanke og trækker vejret roligt og langstrakt. Åbn herefter øjnene, og skift fokus til noget ydre mere neutralt, f.eks. hvilke farver eller ting du ser omkring dig. Sig farverne eller tingene højt.”

Forfatteren opfordrer til at gentage øvelsen, for virkelig at lære at rumme og favne tankerne, og for at lære en form for fleksibel kontrol ved at kunne skifte fokus til noget andet, frem for at blive fastholdt i de negative tanker.

Maimonide hjælper dernæst læseren til at identificere de grundfølelser, der ligger bagved vanen. Samt hvilke triggers der gør at vanen udføres. Støttet af gode øvelser og dybe vejrtrækninger, bliver man klar til at udføre de 6 trin i selskab med Maimonide.

Find bogen HER.

Vind over vanen. Trin 1. Motivation 

Kom godt i gang og vind over de dårlige vaner med Maimonide, ved at deltage i dette første trin af seks.

Maimonide starter ud med en motivationstest, hvor læseren skal skrive på et stykke papir, hvilken vane der skal smides på porten; samt hvilket tal på en skala fra 0 til 10, der passer bedst på, hvor motiveret man føler sig i øjeblikket.

Hvis dit motivationstal er i den lave ende, er der en øvelse, som kan hjælpe dig med at få det op i den høje ende.

Øvelsen udføres således:

 • Tag et stykke papir og noget at skrive med
 • Skriv nu tallene: 7, 8, 9 og 10 på papiret
 • Sæt en ring rundt om det tal, du umiddelbart bedst kan lide
 • Skriv nu dette tal i stor størrelse på en ny seddel
 • Kig på tallet i 30 sekunder, samtidig med at du trækker vejret dybt og langstrakt igennem næsen
 • Luk nu øjnene
 • Træk vejret dybt og langstrakt igennem næsen et par gange
 • Se nu tallet fra din nye seddel for dit indre blik, og sig til dig selv: Jeg er top-motiveret. Jeg er god nok. Jeg kan gøre det.”
 • Gentag dette i cirka et minut.

Din motivation er nu blevet hævet til dette nye tal. Maimonide uddyber: “Hvis du stadig er skeptisk og tænker, at motivation skal komme indefra og ikke ved at hæve et ciffer på et stykke papir, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage til kapitel 1 og genoverveje, hvilken vane der er allervigtigst for dig at komme af med. Hvis din dårlige vane er dårlig nok, og du kan se klare langsigtede konsekvenser for dig selv eller andre, vil du helt sikkert være motiveret til, på et dybere plan, at slippe den.”  Læseren bliver da opfordret til først at gå videre til næste trin, når et højt motivationstal er opnået.

Forfatteren følger læseren med ligeså praktiske øvelser igennem trinnene: målsætning, ny fysisk handling, delmålssætning, mission og støtte fra en ven.  Vind over de dårlige vaner med Maimonide – find bogen Vind over vanerne HER.

 

Vind over vanerne 6 trin Maimonide

 


Har du hørt om Grønne hjerter?

Grønne hjerter er en medlemsklub for alle, hvis hjerter banker for en grønnere og mere nærværende verden. Ønsker du også at øge fokus på de grønne valg, sundhed, bæredygtighed, naturen, ro og givende oplevelser, er Grønne hjerter-fællesskabet noget for dig.

Dit Grønne hjerter-medlemskab giver dig bl.a. fast 25% på alle Muusmann Forlags bøger og månedens bøger til 50%. Du får også rabat på en række produkter fra virksomheder, der arbejder for grønnere cirkulære processer.

Medlemsskabet koster 29,-/måned uden binding.

Læs mere om fællesskabet og fordelene her

 

Updating…
 • Ingen varer i kurven.