Børns sanser - Sanser med Sigurd Snegl - Muusmann Forlag

Sanser med Sigurd Snegl

Hvilke antenner har dit barn?

Vores sanseapparater er vores antenner ud i verden, og ligesom rigtige antenner opfanger og afsender signaler forskelligt, er vi mennesker også meget forskellige i vores perception af det sanselige – og det kan have stor betydning for vores måde at interagere med vores nærmeste og ude i verden.

Billederne i bogen er illustreret af Anja Sølvhviid: @soelvhviid.art / www.soelvhviid.com/shop
Hvordan udvikles børns sanser?

Dette område er meget komplekst, og vi forsøger her at give et kort indblik i dette.

Børns sansemæssige udvikling sker i samspil med den motoriske udvikling og i samspil med omgivelserne. Børn er født med forskellige ”filtre” for, hvordan de håndtere input fra omverdenen, og hvordan de reagere udadtil. Nogle børn er født tænksomme og stille og andre med et vældigt temperament og nysgerrighed på omverdenen.

Groft sagt kan man opdele børn (og voksne) i følgende fire kategorier:
– Passive observerende
– Aktive nysgerrige
– Passive tilbageholdende
– Aktive tilbageholdende

(Vi indeholder dem alle, men oftest dominerer en af dem. Ligeledes kan man tillære adfærd fra de ikke-dominerende, men i pressede situationer, vil den naturligt dominerende side altid tage over)

Hovedkaraktererne i vores bog, Sigurd Snegl – Kan mere, end han tror, er netop også forskellige.
Sigurd er aktivt tilbageholdende, hvilket gør, at han trækker sig fra situationer, er utryg ved at prøve nye ting og nyder regler, struktur og rutiner.
Danny derimod er aktivt nysgerrig, så han har altid gang i en sjov leg og er ikke bange for at prøve nye ting – og jo vildere, jo bedre.

Historien følger Sigurds rejse fra at føle sig anderledes og utilpas grundet hans sneglehus og de begrænsninger, han i egen optik har pga. dette. På hans rejse lærer han at se alle fordelene ved netop sneglehuset, og til sidst ser han det ikke længere som en begrænsning, og tør derfor godt kaste sig ud i samme, vilde leg som fætter Danny.
Hans udvikling sker ved spejling i andre dyr, som han synes er langt sejere end ham – men også de har udfordringer. Disse ser Sigurd bare ikke, da han kun fokusere på det seje, de kan – men glemmer dette hos sig selv.

Vær nysgerrig og åben overfor dit barn og dets reaktioner/ handlemønstre

Denne rejse ligger op til, at du som pædagog eller forælder kan have samtaler med børn om, hvordan de ser sig selv samt hjælpe dem med at træne fokus på styrker fremfor begrænsninger.

Nogle børn vil have lettest ved at spejle sig i de fysiske aktiviteter bogen igennem, hvor andre vil spejle sig i de mere følelsesmæssige handlinger – igen afhængigt af børnenes perception.

Vi er på ingen måde fortalere for at proppe børn i kasser, men kasser kan bruges som vejledende overskrifter, hvorunder der er fri leg. Og det er dig, der kender dit barn (og dig selv) bedst.

Vores råd er: Vær nysgerrig og åben overfor dit barn og dets reaktioner/ handlemønstre, og ud fra dette eksperimenter med, hvordan I som familie bedst støtter op om det enkelte barn og dets behov.

I kan læse mere om det sansemotoriske på www.sigurdogvennerne.dk, hvor vi går mere i dybden med de 4 typer samt metoder til at støtte op om barnets udvikling. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Vil I vide mere, så får Sigurd styr på motorik i blogindlægget her!

 

 

 


Grønne hjerter

En medlemsklub for alle, hvis hjerter banker for en grønnere og mere nærværende verden. Ønsker du også at øge fokus på de grønne valg, sundhed, bæredygtighed, naturen, ro og givende oplevelser, er Grønne hjerter-fællesskabet noget for dig.
Dit Grønne hjerter-medlemskab giver dig bl.a. fast 25% på alle Muusmann Forlags bøger og månedens bøger til 50%. Du får også rabat på en række produkter fra virksomheder, der arbejder for grønnere cirkulære processer.

Medlemsskabet koster 29,-/måned uden binding, og giver dig fx mulighed for at købe Sigurd Snegl kan mere end han tror til medlemspris 112,46 DKK (normalpris 149,95 DKK).

Læs mere om fællesskabet og fordelene her

Du får altid 25% på Muusmann Forlags bøger og mange andre fordele med et Grønne hjerter medlemskab. Tilmeld dig her

 

Updating…
  • Ingen varer i kurven.